Wikiopiston opintotarjonta

Karl Hermann Schellbachn maalaus koulutytöstä 1800–1900-luvun vaihteessa.

Kurssit muokkaa

Kurssilla tarkoitetaan opintoja, joissa ryhmä henkilöitä opiskelee tavoitteellisesti jonkun ennalta suunnitellut ohjelman mukaisesti. Kurssilla on yleensä vetäjä tai tutor joka on suunnitellut ohjelman, opintotehtävät ja myös arvostelee osallistujien suoritukset kurssin päättyessä.

Aktiiviset kurssit muokkaa

 1. Mediakasvatus ja uudet lukutaidot
 2. Yliopistoluennot I - Luennot järjestetään tiistaisin joka toinen viikko (1.2.–10.5.) Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa (Pinni A) klo 16-18 (kartta [1])
 3. Avoimien oppimisympäristöjen käyttö verkkopedagogiikassa
 4. Blogit ja tutkimusjulkisuus
 5. Kuvataiteen/taidekasvatuksen verkkopedagoginen projekti
 6. Ryhmädynamiikan kurssi - Miten edistämme ryhmädynamiikkaa omassa yhteisössä ja miten edistämme vertaisohjaajuutta ryhmän toiminnassa? Opintokeskus Kansalaisfoorumin avaintoimijaopintojen opintojakso.
 7. Innostu ja innosta sosiaalisessa mediassa: Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Opintojaksolla pohditaan sosiaalisen median välineiden hyödyntämistä yhteisön tai yhdistyksen arjessa.

Kehitteillä olevat kurssit muokkaa

 1. Mediawiki toiminnan organisoimisen välineenä - Kurssi on kehittelyvaiheessa. Tule mukaan!
 2. New Methods of Assessment
 3. Production of Social Media for European Heritage, Digital Media and the Information Society Master Programme (University of Turku) Feb-May2013
 4. Lukion opinto-ohjauksen vuorovaikutteinen kirja -Lukion opinto-ohjaus on kokonaisuus, joka käsittää laajimmillaan koko lukion ohjaustoiminnan niin aineopetuksen kuin opinto-ohjauksen ja oppilashuollollisen ohjauksen. Suppeimmillaan lukion opinto-ohjaus on opinto-ohjaajan antamaa opinto-ohjausta. Lukion opinto-ohjauksen kokonaisuus on nyt koottu virtuaaliseksi kirjaksi, johon viiden eri lukion opinto-ohjaajat tuottavat ohjauksen sähköistä materiaalia.. Mukana ovatEspoon aikuislukio, Mäntsälän lukio ja Kulosaaren lukio. Koordinaattorina toimii opinto-ohjaaja Anneli Alatalo, anneli.alatalo@gmail.com. Muita opinto-ohjaajia ovat Mia Snellman Espoon aikuislukiosta, Riitta Kaisto Kulosaaren yhteiskoulun lukiosta ja Sirpa Repo Mäntsälän lukiosta.Sivuston osoite on http://hankelukioidenopinto-ohjaus.ning.com/ ja se on kaikkien käytettävissä.
 5. Pelit ja pelikulttuurit - alkuvaiheessa Turun yliopiston digitaalisia pelejä koskevan opetuksen kehittelyä
 6. Valinnainen-ICT yläkoulu - alkuvaiheessa. Pirkanmaalaisen koulun valinnaisen ICT-materiaali, ryhmän yhteiseditointina

Päättyneet kurssit muokkaa

 1. Kehittyvät verkkopalvelut - Kirjasto- ja tietopalvelun erikoistumisopinnot, tammi-maaliskuu 2011, Turun AMK
 2. Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen syksyllä 2009.
 3. Avoimien ja vapaiden verkko-oppimateriaalien luominen - Kurssi järjestetään englanninkielellä englanninkielisessä Wikiversityssä. Yhdeksän viikon kurssi alkoi maaliskuussa ja päättyi toukokuussa 2008.
 4. Tietotekniikka 3 - Avoimien yhteistyöohjelmien tutkimisprojekti / Open Communication - a Software Study. 23.1.-20.3.2008. Kurssiin kuuluu lähiopetusta Stadiassa (Hämeentie 161, Helsinki)
 5. Tietotyön johtaminen - Kurssin luennot järjestetään Kauppakorkeakoulussa 17.1.-29.2.2008. (luentosali E-125 Mercuri Arkadia-rakennus, 1.krs, Lapuankatu 6, Helsinki).
 6. Verkkokurssin suunnittelu - Kurssilla opiskellaan verkkokurssin suunnittelua ja toteutusta digitaalisen kulttuurin kontekstissa. Kurssin kontaktiopetus järjestetään Turun yliopiston Porin yksikössä maalis-huhtikuussa 2008.
 7. Research Theory in Digital Culture for European Heritage, Digital Media and the Information Society Master Programme (University of Turku) Oct-Dec2008
 8. Digitaalisia luonnonlakeja etsimässä - kirjoihin perustuva wikikurssi Metropolian viestinnän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille. Toteutetaan syyskuu-joulukuu 2008 välillä. Osallistuminen sallittu myös muille.
 9. Hajautettu mediatuotanto - Hajautettuun mediatuotantoon ja parvimaiseen oppimiseen keskittyvä kurssi. Toteutetaan ajalla elokuu 2008-huhtikuu 2009.
 10. Julkinen sosiologia

Opintopiirit muokkaa

Opintopiiri on tapa opiskella vapaamuotoisesti. Opintopiirissä ryhmä henkilöitä kokoontuu yhteen opiskelemaan jotakin teemaa. Olennaista opintopiirissä on vapaamuotoisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Opintopiirillä ei yleensä ole ohjelmaa vaan toimintaa jatketaan niin pitkään kun osallistujat kokevat sen tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Aktiiviset opintopiirit muokkaa

 1. Kompleksiset adaptiiviset järjestelmät
 2. Shakkiklubi SISU
 3. Vuorovaikutteinen WEB
 4. Datajournalismi
 5. Elinikäisten oppijoiden opintopiiri, valintakoe 2012
 6. Järjestöosaamista edistämään opintokerhomuotoisesti
 7. Rinnakkaisvaluutat ja lohkoketjut

Kehitteillä olevat opintopiirit muokkaa

 1. Harppaus avoimeen oppimiseen
 2. Suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Päättyneet opintopiirit muokkaa

 1. Bottien käyttö Wikimedioissa - Ehdotettu poistettavaksi
 2. Python-kielisen ohjelmoinnin perusteet - Ehdotettu poistettavaksi
 3. Wikimedia-tuotteiden sisältötuotanto - Ehdotettu poistettavaksi

Esimerkki opintopiiristä englanninkielisessä Wikipediassa:

Lukupiirit muokkaa

Lukupiiri toimii usein hyvin samalla tavalla kuin opintopiiri. Lukupiirissä kuitenkin olennaista on jonkun tietyn kirjan lukeminen yhdessä muiden kanssa. Lukupiirissä voidaan lukea joko tieto- tai kaunokirjallisuutta. Internetin aikana lukupiirissä voidaan vaikka lukea joitakin tiettyjä verkkosivustoja. Samalla tavalla kuin opintopiirissä lukupiirin osallistujat kokoontuvat yhteen keskustelemaan lukemastaan kirjasta ja esittämään siitä mielipiteitään.
 1. The Wealth of Networks-lukupiiri
 2. Tietoverkon sielu 2008
 3. Karl Marx: Pääoma, osa 1
 4. Ivan Illich: Kouluttomaan yhteiskuntaan
 5. iBrain-lukupiiri
 6. Hannu Salama -lukupiiri
 7. Julkisen sosiologian opiskeleminen lukupiirissä / Studying Public Sociology in Study Circle
 8. INFem - mediakasvatus ja uudet lukutaidot
 9. 1UP - mediakasvatus ja uudet lukutaidot
 10. <Sinun lukupiirisi tähän>

Esimerkki lukupiiristä englanninkielisessä Wikipediassa:

Verkkokonferenssit muokkaa

Verkkokonferenssilla tarkoitetaan kokonaan verkossa toteutettua konferenssia tai muuta oppimista edistävää tapahtumaan. Verkkokonferenssissa voidaan käyttää esimerkiksi audio- tai videoneuvottelua, chattiä tai virtuaalimaailmaa.
 1. Oppimisen tulevaisuus verkottuneessa maailmassa - The Future of Learning in a Network World (epä)konferenssi verkossa, 16.1.2008
 2. Wikiopiston käyttö
 3. <Sinun verkkokonferenssisi tähän>

Itseopiskelukurssit muokkaa

Itseopiskelukurssilla tarkoitetaan oppimateriaalia, jota käymällä läpi voi opiskella jotakin tiettyä teemaa tai taitoja. Usein itseopiskelumateriaalia kutsutaan tutoriaaliksi tai ohjekirjaksi. Itseopiskelukurssi voi rakentua teksteistä ja kuvista sekä tai audio- ja videoleikkeistä. Materiaalin lisäksi itseopiskelukurssi voi sisältää interaktiivisia harjoituksia tai simulaatiota sekä omaa oppimista testaavia testejä.

Itseopiskelukurssit muokkaa

 1. Verkon logiikka 2008 - itseopiskelukurssi Stadian opiskelijoille
 2. Wikipedian käyttäjän käsikirja (tekeillä)
 3. Kansantalous - itseopiskelukurssi - helposti tajuttavissa
 4. Polkupyörän huolto ja korjaus
 5. Kevyen mediatuotannon opas
 6. Sosiaalisen median käyttö organisaatioissa
 7. R-harjoituksia yhteiskuntatieteilijöille
 8. Johdatus kirjallisuustieteeseen (tekeillä)
 9. Tieto verkossa - aineistoa itseopiskelua varten (esimerkit tehty Turun yliopiston kirjaston asiakkaita ajatellen)
 10. Verkkopalvelujen alkeet kirjastoille - aineistoa itseopiskelua varten (kohderyhmänä erityisesti kirjastoissa työskentelevät)
 11. Terveystieto verkossa - aineistoa terveystiedon opettajille
 12. Rehtorit koolle - yhteisöllistä oppimista
 13. Linux-kurssi - hallitse Linux peruskäytöstä komentoriviin (tekeillä)

Kirjallisuutta muokkaa

 1. Anderson, Chris (2006): The Long Tail - How endless choice is creating unlimited demand
 2. Benkler, Yochai (2006): The Wealth of Networks - How Social Production Tranforms Markets and Freedom.New Haven and London: Yale University Press.
 3. Dewey, John (1929): Pyrkimys varmuuteen (The Quest for Certainty. A Study of the Relation of Knowledge and Action) (suomentanut Pentti Määttänen 1999)
 4. Leadbeater, Charles (2008): We-Think
 5. Sunsten, Cass R. (2006): Infotopia - How Many Minds Produce Knowledge
 6. Gladwell, Malcolm (2000): The Tipping Point - How Littel Things Can Make a Big Difference
 7. Surowiecki, James (2004): The Wisdom of the Crowds - Why the Many Are Smarter Than the Few
 8. Taleb, Nassim Nicholas (2007): Musta Joutsen - erittäin epätodennäköisen vaikutus (The Black Swan - The Impact of the Highly Impropable).
 9. Weinberger, David (2007): Everything is Miscellaneous - The Power of the New Digital Disorder


Esimerkki itseopiskelukurssista englanninkielisessä Wikipediassa:

Itseopiskelukurssin luontevin paikka voi myös olla Wikikirjasto. Harkitse siis sopisiko se paremmin sinne kuin Wikiopistoon.

Projektit muokkaa

Oppimisprojekti ("learning project") tai pelkkä "projekti" on yksi Wikiopiston peruskäsitteistä. Wikipediassa on artikkeleita, Wikiopistossa projekteja. Projekti on joukko jonkin asian oppimiselle omistettuja sivuja. (Tässä on ero Wikipediaan, jossa yhtä aihetta kohti on yksi artikkeli. Oppimisprojektien tapauksessa yksi sivu per projekti ei toimi: projekti voi alkaa yhtenä sivuna, mutta yleensä haarautuu useiksi sivuiksi.) Yhteistä Wikipedian artikkelien kanssa on, että oppimisprojektin resursseja on tarkoitus vapaasti kehittää ja muokata paremmiksi. Projektin kehittäminen on tekemällä oppimista ("learning by doing").

Peruskoulun alakoulu

 1. Vaunukankaan koulun 6.A-luokan wikiprojekti eliökunnasta [2]

Peruskoulun yläkoulu

 1. Hakkarin koulu
 2. Hakkarin 8.A äidinkielen projekti
 3. Hakkarin 8.D äidinkielen projekti
 4. Projekti luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kehittämiseksi
 5. Hakkarin 8.A äidinkielen projekti (kevät 2013)
 6. Hakkarin 8.I äidinkielen projekti (kevät 2013)
 7. Hakkarin koulu 8.A (kevät 2014)
 8. Hakkarin koulu 8.I (kevät 2014)
 9. Hakkarin koulu 8.A (kevät 2015)
 10. Hakkarin koulu 8.I (kevät 2015)

Lukio

Ammattikorkeakoulu

Yliopisto

 1. Julkisen sosiologian projekti
 2. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma
 3. Taisteleva tutkimus
 4. Vapaa yliopisto

Avoin yliopisto

 1. Avoin yliopisto

Vapaa sivistystyö

 1. Kansalaisfoorumi
 2. Kasvatus ja yhteisresurssit
 3. Pohjolan vapaa yliopisto - Fria Högskolan Norden
 4. Tampereen Yhteiskunnallinen Opisto
 5. Vaihtovirta
 6. Näkymätön oppiminen
 7. Kuubalaisen pianonsoittotyylin kehitys
 8. Vapaan tiedon vasemmisto