Näkymätön oppiminen/Näkymätön oppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja tulevaisuuden yhteisöllinen rakentaminen suunnittelu/SomeTime2012 -tapahtuman raportointi

#SomeTime2012 Näkymätön oppiminen muokkaa

Etäosallistujien kirjoitus- ja linkkauskanava
Etää koordinoi @ConnectIrmeli - paikalla koordinoimassa Anne Rongas ja Tero Toivanen

Twitterillä voi osallistua hastagilla #avoinvisio

Tämä muistio löytyy myös osoitteella http://muistio.tieke.fi/chPklNk62M
Wikiopistossa työryhmille sivu Näkymätön oppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja tulevaisuuden yhteisöllinen rakentaminen suunnittelu

Tero: Tekemällä oppimista tänään - ensiksi vähän taustaa humanistisista taidoista ja knowmadista muokkaa


- oppimista joka ei ole näkyvissä, informaalia, hiljaista tieto
- esim. lukioista joissa pojat menneet engl. taidoissa tyttöjen ohi - Helsinginyliopistom tutk. mukaan pojat, jotka pelasivat yli 4 h päivässä, saivat kiitettävä. Pojat kommentoivat, että koulussa käydäään kyllä, mutta opitaan ihan muualla <= tätä Tero toivoisi kouluun - ajatusmaailmat yhteen, vuorovaikutukseen
- näkymätön oppiminen on protoparadigma - jatkuvassa beta -tilassa <= on sitä, miksi me sen tänään teemme

Linkkaan tähän myöhemmin Teron slidet.
- poimin: ajattelun simulointi, kyky menestyä epävarmuuden maailmassa <= paljon poisoppimista, kyky luoda, kyky tehdä yhteistyötä kenen kanssa vain, aikakäsitys on mullistunut - eletään jatkuvasti läsnä kaikilla aikabyöhykkeillä
- visio: jokainen etenee omassa tahdissaan, osaa kuratoida informaatiota ja rakentaa siitä (uutta) tietoa
- itseilmaisukyvyt - muut(kin) kuin kirjalliset <= ei enää erillisä taideaineita (välttämättä)

Knowmad = työtä joka ei ole rajoittunut tietylle manterelle tai tiettyyn ikään - (jo lähi)tulevaisuuden motivoitunut konneektiivinen työkaveri. Avoimuuden oppiminen on välttämätöntä. "Avoin" on erittäin laaja käynnissä oleva paradigmamuutos. Mm. Suomen hallitusohjelmassa on julkisen datan avaaminen.
- avattu data tai sosiaaliset verkostot ovat hyödyttömisä, jos mukana ei ole ihmisiä
- mitä muita uusia lukutaitoja tarvitaan kuin "digitaalinen"?
- sharing is caring"

Et enää tee sitä loppuikääsi, miksi nuorena satut valmistumaan. Vapaa tiedon saanti on tärkeä. Kokoaikainen poisoppiminen on välttämätöntä. Vrt: ...jos oppilaat sanoisivat opettajalle, että "haluamma oppia vain sen saman, jonka opimme eilen"

Saamme olla parhaita itsejämme. Pystymme tietoisemmin vaikuttamaan lähiympäristöön ja maailmaan...

RYHMÄTYÖ ALKAA - OHJEET QR -KOODILLA JAOSSA muokkaa

Kopioin tähän tehtävälinkin: http://fi.wikiversity.org/wiki/N%C3%A4kym%C3%A4t%C3%B6n_oppiminen/N%C3%A4kym%C3%A4t%C3%B6n_oppiminen,_avoimet_oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6t_ja_tulevaisuuden_yhteis%C3%B6llinen_rakentaminen_suunnittelu#Lis.C3.A4tk.C3.A4.C3.A4_t.C3.A4h.C3.A4n_oman_ty.C3.B6ryhm.C3.A4nne_aihepiiri.2C_jos_edelliset_eiv.C3.A4t_vastanneet_ty.C3.B6ryhm.C3.A4nne_toiveita

Näkymättömän oppimisen avainideoita muokkaa

http://fi.wikiversity.org/wiki/N%C3%A4kym%C3%A4t%C3%B6n_oppiminen/kymmenen_avainideaa

Kuulostelen ryhmiä muokkaa

(kuvia tulee jakoon myöhemmin - linkkaan):
- kilpapuhuminen menossa... kaikki haluaa ja saa sanoa...
- miten oppiainerajojen ylittäminen vaikuttaa?
- miten ilmiöpohjainen koordinoidaan?
- missä tehdään eniten innovaatioita? <= Suomea vähemmän systeemisissä koulujärjestelmissä
- opettajat olivat epävarmoja 1990 -luvulla... saatu tilastotietoa, että on hieno JÄRJESTELMÄ <= hypetetään, vaikka ei ole muutettu mitään
- tarvitaan valtavasti aikaa...

JATKOA: muokkaa


- lukiossa näytellään näytelmää...
- amm.opiston / AMKin opettajat huomanneet, että lukiosta tulevat oppilaat odottavat opettajan pitämää showta - oppilaat ihmeissään, jos pitäisi esim. ottaa yhteyttä johonkin yritykseen saadakseen tietoa jotakin oppimistehtävää varten
- epämukavuusalueelle meneminen kasvattaa mukavuusaluetta
- vanha paradiganha paradigma = opettaja oli oppimassa sen, minkä opettaja osaa
- taitoaineita - viulunsoitto ja tennis esimerkiksi - ei voi opettaa niin, että opettaja rupeaa pelaamaan oppilaan peliä jne.
- Yehudi Menuhin: venäläisen koulukunnan opettajat perinteisesti sanoivat ankaria kommentteja heti, kun oppilas soitti väärin. - Hänen mukaansa varsin vähäisilläkin taidoilla varustettu kuuntelija osaa sanoa, kun muusikko soittaa väärin. Opettajan opettajuus todentuu siinä, että osaa kertoa, miten oppii soittamaan oikein.
- oppiminen on niin kuin muurahainen etsisi pöydän reunaa. se ei löydy keskeltä. Opettaja tukee, että nyt olit lähellä... Ensi kerralla osaat varoa putoamista...
- jos ei tee virheitä, tekee vain asioita, joita jo osaa - eli ei opettele koskaan mitään...
- syväoppiminen - vaatii uusia yhteyksiä neuronien välillä <= todella paljon toistoja
- 10000 tunnin sääntö <= koulun aika- ym. -formaatti ehkäisee pääsyä tähän tilaan koskaan koulunkäynnin motivoimana
- koululaisen flow -tila voi syntyä pienestä kipinästä - esim. yhdestä kerhosta => alkaa ahmia lisää kokeiluja, kokemuksia...
- ekaluokkalaisista nitistetään into ekana kouluvuonna...
- pelillinen oppiminen - omassa tahdissa aihioita, saa siirtyä seuraavalle tasolle omassa tahdissa, saa palautteen samalla
- oppimisen räätälöinti - esim: lapsi sanoo, että "minusta tulee pormestari". Pelissä pitää voittaa virtuaalipormestari pormestarinvaaleissa (budjetin laskeminen, kielitaito ym.)
- "osaat, pystyt olet merkityksellinen" luo motivaatiota. Oppilasta tulee arvioida suhteessa itseensä (vrt. "hyvien" ja "huonojen" koulut). Opettajan palaute ei tule lähteä vertaamisesta opettajan osaamiseen...
- oppiminen = orgaani rakennelma, ei ala mistään eikä lopu... aika ei ole lineaarinen

LISÄTEHTÄVÄ muokkaa

(tai valittavaksi tehtävien joukosta): Millainen on uuden koulun palautejärjestelmä?

Etäosallistua voi kirjoittamalla ajatuksia / visioita edellisen kysymyksen lisäksi: muokkaa

- Muuttuva koulu
- Muuttuva luokkahuone
- Muuttuva oppisisältö
- Muuttuva arviointi