Näkymätön oppiminen/Näkymätön oppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja tulevaisuuden yhteisöllinen rakentaminen suunnittelu

Näkymätön oppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja tulevaisuuden yhteisöllinen rakentaminen -suunnitteluryhmä muokkaa

Mukana työryhmässä Tero Toivanen, Anne Rongas sekä Irmeli Aro etänä. Työryhmään voi tulla mielellään mukaan vielä lisää ihmisiä (lisää itsesi mukaan ryhmään edellä). Tarkoituksena ei olisi niinkään luennoida vaan luoda yhteistoiminnallisesti sosiaalisen median ja avoimien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Tavoitteina iloisen mielen lisäksi:

 • luovuus, innovatio ja motivoituminen
 • kekseliäisyys, intuitiivisuus ja kyky tuottaa ideoita
 • kyky oppia ja poisoppia nopeasti
 • TVT:n rohkea ja kokeellinen käyttö
 • verkostoituminen ja yhteistyökyky

(Lyhytosoite tälle sivulle, kopioi selaimen osoiteriville, Wikiopisto ei anna tehdä suoraa linkkiä: goo.gl/eomQf). Irmelin muistiinpanot etäilijöitä varten http://muistio.tieke.fi/chPklNk62M

Idea workshopista ja sen työryhmistä: muokkaa

Työnjakoa muokkaa

 • Anne: Aikatauluissa pysyminen, innoittaja pöydästä pöytään (ei ole pöytiä), tarinakuutiot (lähti liikkeelle ilman, käytetään myöhemmin)
 • Tero: Lyhyt alustus Humanistisista taidoista, Knowmad-ideasta ja yhteisöllisyydestä
  • Wikiopistoon lisää sivuja niin, että jokaiselle aihesisällölle on oma sivu (tehty)
 • Irmeli: Raportoi tapahtumaa, antaa tilannekuvia sekä sanoilla että kameroilla, 5 T -hattuidea; yhteys etäosallistujiin #sometime2012
  • Storify, Hootsuite


Aikataulu muokkaa


12.00 Lounas & spontaanit keskustelupiirit
14.00 - 14.30 Alustus (Tero), ohjeistus Anne ja Irmeli
14.30 Ensimmäinen workshop -sessio
15.30 Virkistäytymis- ja verkostoitumistauko
16.00 Toinen workshop -sessio
17.00 Yhteenveto
17.30 Avoin loppupaneli & yhteenveto
18.00 Siirtyminen jatkoille


Ohjeet ryhmille muokkaa

 • Ryhmä valitsee tiedottajan
 • Ryhmät voivat päättää, missä haluavat tehdä yhteistyötä
 • Katsotaan etukäteen mahdollisia paikkoja ryhmille
 • Osallistujat jakautuisivat tuttuun tyyliin ryhmiin, joissa olisi vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, jotka mielellään eivät tuntisi toisiaan ennakkoon
 • Tällä kertaa ei kilpailtaisi keskenään, vaan rakennettaisiin tulevaisuuden oppimisympäristöä avoimeen oppimisympäristöön (voisin luoda valmiit sivupohjat Wikiopistoon ja työryhmät voisivat halutessaan linkittää sieltä vielä muille sivustoille halutessaan)
 • Ryhmien sivut linkitettäisiin samalle Wikiopiston sivulle (luon sen heti, kun olen kuullut mielipiteet työryhmien nimistä ja aiheista)
 • Vaikka koko ajan puhutaan näkymättömästä oppimisesta, ei sen ole tarkoitus rajoittaa ideoita eikä tulevaisuuden visiointia millään tavoin. Sen voi ymmärtää ennemminkin työnimenä koulutuksen uudistamiselle. Linkkien näkymättömän oppimisen ideoihin on tarkoitus olla innoituksen lähteinä, ei rajotteina!
 • Toivomme, että osallistujat liittyisivät Muuttuva koulu -Ning ryhmään. Jos ei halua liittyä ryhmään, toivotaan, että osallistujat jättäisivät yhteystiedot tulevaa yhteistyötä varten.


Kehittämisteemoja muokkaa

Muuttuva koulu muokkaa

 • Koulujärjestelmän uudistaminen -linkki vie suoraan näkymättömän oppimisen sivulle, jossa tätä asiaa käsitellään
 • Minkälainen olisi se koulu (oppimisympäristöä voi myös kutsua jollain muulla nimellä), joka pystyisi vastaamaan edellisen kohdan linkissä ehdotettuihin tavoitteisiin ja uudistumistarpeisiin
 • Tulevaisuuden koulua suunniteltaessa voi pyrkiä ottamaan huomioon myös Humanistiset taidot ja knowmadejä aikaansaava ympäristö
 • Miten tuetaan jaksamista muuttuvassa koulussa?
 • Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea

Muuttuva luokkahuone muokkaa

 • Minkälainen olisi luokkahuone (tai jonkin muun niminen oppimisympäristö), joka tukisi oppijoita saavuttamaan Humanistisia taitoja ja valmistumaan Knowmadeiksi
 • Miten hyvin käänteisen luokkahuoneen (Flipped Classroom) idea vastaisi näihin tavotteisiin?
 • Voitte luoda myös aivan uusia ratkaisuja tai sitten yhdistää erilaisia ideoita uusiksi jne.

Muuttuva oppisisältö muokkaa

 • Minkälaisia olisivat tulevaisuuden oppimateriaalit, jotka tukisivat oppijoiden Humanististen taitojen kehittymistä, ja turvaisivat Knowmadien syntymisen?
 • Onko tällaisia oppimateriaaleja jo olemassa?
 • Voitte myös rakentaa oppimateriaaliesimerkkejä tai tehdä hahmotelmia niistä

Muuttuva arviointi muokkaa

 • Miten voidaan arvioida tulevaisuuden oppijoita, joilta edellytetään Humanistisia taitoja ja joiden valmistuessaan tulisi olla Knowmadejä?
 • Kelpaavatko nykyiset arviointimenetelmät tähän?
 • Kehitelkää uusia arviointimenetelmiä tai hahmotelkaa niitä

Minkälainen on uuden koulun palautejärjestelmä muokkaa

SomeTime2012 -tapahtuman raportointi muokkaa

Jatkotoimenpiteet muokkaa

 • Ihmiset voivat tehdä omia lupauksia (esim. järjestää jotain)
 • AVO-hanke ja SOME-verkosto Qelluntai (Anne & muut)
 • Open Knowledge -festivaali Helsinki viikko 38 ma-la 17. - 22.9.2012 (Irmeli)
  • suunnitellaan osallistujaryhmiä