Näkymätön oppiminen/Näkymätön oppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja tulevaisuuden yhteisöllinen rakentaminen/Muuttuva koulu

Muuttuva koulu muokkaa

 • Koulujärjestelmän uudistaminen -linkki vie suoraan näkymättömän oppimisen sivulle, jossa tätä asiaa käsitellään
 • Minkälainen olisi se koulu (oppimisympäristöä voi myös kutsua jollain muulla nimellä), joka pystyisi vastaamaan edellisen kohdan linkissä ehdotettuihin tavoitteisiin ja uudistumistarpeisiin

-lopetetaan leikkiminen eri hiekkalaatikoissa, ilmiöpohjainen oppiminen, mobiilioppiminen, konkreettinen oppimisympäristön muuttaminen, koulun seinät pois, avoimet oppimistilat

 • Miten tuetaan jaksamista muuttuvassa koulussa?

+ Pitää käyttää runsaasti aikaa motivaation löytymiseen + Kun oppilaat kyseenalaistavat opetuksen mielekkyyden eli tarkoituksenmukaisuuden heidän kanssaan yhdessä pitää käyttää runsaasti aikaa perusteluiden löytämiseen. Heidän ajattelunsa typistäminen on vaarallista. + On todella arvokasta että he oppivat rakentamaan oman elämänkuvioitaan, eli perusteluita kysymykseen "Miksi tämä pitää tehdä?" ja sitten sitä mahdollisesti seuraavaan kysymykseen "Miksi SE sitten on tärkeää".


 • Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea
 • Miten aineiden rajojen ylittäminen vaikuttaa opettajan käytännön työhön?
 • Miten ilmiöpohjainen oppiminen koordinoidaan?
 • Miten saadaan koululaiset oppimaan pelkkien tietojen sijasta yhä enemmän taitoja ja tietotaitoa - knowhow?
 • Mitä voimme olettaa oppilailta suhteessa siihen mitä (me) opettajat itse ymmärrämme?
 • Ovatko opettajat tulleet omista korkeuksistaan tarpeeksi alas kansan keskuuteen ymmärtääkseen heitä?


Missä tilanteessa koulussa tällä hetkellä ollaan:

Oppilailla on jo laitteet, kyse koulun asenteesta-käytetäänkö hyväksi vai koetaanko häiriönä? Nonformaali oppimnen saattaa johtaa myös siihen, että oppilaat tietävät spesifeistä aihesta enemmän kuin oppilas. Nuorten erilaiset mediankäyttötavat, jotka eroavat totaalisesti aikuisten tavoista, esim sähköposti. Todellinen pähkinä on, miten luodaan motiivaatiota?

Mihin tulisi olla menossa?

 • Oppilaat pitää edelleen opettaa käyttämään laitteita monipuolisesti.
 • Järjestelmän tulisi opettaa taitoja eikä tietoja! Rakenteita yms...
 • Oppilaita tulisi opettaa käyttämään lähdekritiikkiä vai pitäisikö?
 • Oppiminen kiinnostuksen mukaan vrt ilmiöpohjainen oppiminen.
 • Pelillisyys.
 • Kuka on opettaja nykypäivänä? Oppimisen ohjaaja, oppimisen johtaja, oppimisen johtaminen.
 • Pois oppiainesidonnaissuudesta, tosin vielä se on lainvoimaista.
 • Uudenlaiset oppimisympäristöt.
 • Koulu on oppimisympäristö, ei tiloja ja oppiaineita
 • Virtuaalikampus, heijaste todellisesta koulusta.
 • Oma-aikainen oppiminen, osittain samoja periaatteita kuin esim. Steiner. Mikä on muuttunut? Teknologia on kypsä.

Minkälaisia taitoja tarvitaan?

 • Itsehallintaa.
 • Oppimisen oppimista.


Ohjeita muokkaa

Tästä linkistä löytyy ohjeita, aikatauluja jne.