Erilaisia Wikiopiston kurssien rakenteistamisratkaisuja

muokkaa
 • Tietotekniikka 3 -kurssi
  • blogimainen opintopäiväkirjan pitäminen wikissä
  • tutorointiaikojen varaamisen organisoiminen wikin kautta
  • ryhmäkohtaisten alasivujen käyttö
 • Verkkokurssin suunnittelu -kurssi
  • Kurssilla opetettiin verkkokurssin suunnittelua käytännön tekemisen kautta
  • Wiki-ympäristö sopi hyvin opettajan työskentelyyn (tiedon kokoaminen aihepiiristä eri osa-alueisiin, opiskelijoiden työn seuraaminen ja työskentely
  • Opiskelijat omaksuivat Wikin käytön kohtuullisesti ja pystyivät seuraamaan myös kurssin aihepiirien karttumista ja toisten työn etenemistä
  • Wikiopisto tuntuu sopivat tällaiseen työskentelymuotoon, jossa kurssin aikana myös opettajan tietämys käsiteltävästä aihepiirista on karttumassa
 • Verkon logiikka 2008
  • opiskelijat lukevat kirjoja ja kirjoittavat niistä Wikiopistoon kumulatiivisia muistiinpanoja
 • Tietotyön johtaminen -kurssi
  • ongelmaksi muodostui, että monille kurssilaisille wikien käyttö ei ollut ennestään tuttua
  • wikissä koitettiin keskustella, mutta se osoittautui liian vaikeaksi kurssilaisille
  • eniten kurssin ulkopuolista huomiota sai lista kurssin tematiikkaa liittyviä havaintoja/heikkoja signaaleja
  • jatkon kannalta olisi tärkeä miettiä kuinka kurssin sisältöä ja rakenteistamista voidaan kehittää niin, että esimerkiksi asiasta kiinnostuneet Jaiku-käyttäjät pystyvät osallistumaan keskusteluihin
  • kurssin nettiin avaamisen kannalta livebloggaaminen vois olla hyvä -> pitäisi järjestää osallistujille wlan-oikeudet
 • Shakkiklubi SISU
  • yhteinen peli-ilta = kurssilaiset samaan aikaan läsnä verkossa
  • tämän kurssin rakenteistamisessa on osattu ottaa huomioon muut Wikimedian projektit
  • Shakki-projekti
  • Wikikirjaston käyttäminen Shakkiaapisen luomiseen
  • Shakkiensyklopedia
  • reliaikainen yhteydenpito ja etukäteen tehtävät pelihaasteet ovat olleet iso ongelma, mutta nyt ongelma on poistettu perustamalla facebookryhmä Shakkiklubi SISU. Pelihaasteet voidaan välittää sielä ryhmän jäsenille tapahtumailmoituksina ja realiaikainen yhteydenpito pelien aikana voidaan toteuttaa facebookin Chat-kanavalla. Klubi on myös liittänyt virtuaaliyhteisönä kotisivun Shakkiwikian kerhohakemistoon ja ottanut käyttöön Shakkiwikian keskustelufoorumin Shakki Forumissa. Shakkiklubi jatkaa edelleen myös opintopiirinä täälä Wikiopistossa ja tutkailee yhteistyökuvioita verkko-opiston suuntaan, jossa parhaillaan kehitetään moodle-alustalle toteutettavaa nettishakkikurssia.