Vertaisten kanssa kasvaminen

LeMill-sivulta löytyy keskustelua ja sisältöä asiaan liittyen.

  • Tämän idean takana on Irmeli Aro
  • Eri roolit ja tyylit oppijana ja vertaistukijana, kyky ja halu paikata rooleja ja toimia toiselle tukena
  • Oppiminen nähdään parantavana asiana, jossa voidaan pyytää apua ja auttaa toisia

Ajatuksena vertaisoppimisessa on, että oppijat ovat tasa-arvoisia, ja että oppiminen tapahtuu oppijaöta toiselle ilman opettajan auktoriteettia.

Alustat tulee suunnitella siltä pohjalta, että vuorovaikutus ja vertaisoppiminen mahdollistuu, eli tärkeää on luoda sopiva ympäristö vertaisoppimiselle, jossa alustan ohella tulee huomioida ...

Prhaimmillaan oppiminen on motivoivaa ja innoistavaa sekä johtaa parempiin oppimistuloksiin.

Auksi suunnitteleminen, kommunikoiminen, sisällön tuottaminen ja julkaiseminen sekä oppimisprosessin arvioiminen.

Lähteet: Peeragogy (http://peeragogy.org)


Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen