< Wikiopiston pääsivu

  • olisi hyvä etukäteen laatia lehdistötiedote fi-maastatuksen saamisesta
    • wikiopiston toiminta- ja oppimisprojektilähtöisyys
    • suomalaisten akateemisten instituutioiden mukanaolo
    • tiedotetta voitaisiin levittää lehdistölle ja bloggaajille