Avaa päävalikko

Wikiopisto β

Perusopetuksen Wikiloikka

Wikimedia logo family complete-2013.svg

Sisällysluettelo

Perusopetuksen WikiloikkaMuokkaa

Perusopetuksen wikiloikka: avoimen lisenssin kokeilukulttuuria ja digitaalisten palvelukonseptien kehittämistä.

Internet on tehnyt tekijänoikeudellisista kysymyksistä opettajan arkipäivää. Avoimien sisältöjen hyödyntäminen hävittää opetuksen digitalisaatioon liittyvät tekijänoikeudelliset haasteet mutta myös tukee liiketoimintaa. Wikikirjastoon rakennetaan vapaan sisällön oppikirjakokoelmaa. Perusopetuksen wikiloikka -hanke luo kokeilukulttuuria avoimien oppimateriaalien ympärille kehittämällä edellytyksiä täydentää ja hyödyntää Wikikirjaston Perusopetuksen osaston oppimateriaaleja.

TavoitteetMuokkaa

Tavoitteena on tuoda digitalisaation synnyttämä tekemisen ja jakamisen remix-kulttuuri niin opettajien, oppijoiden kuin yritystenkin iholle. Avoimien sisältöjen, kuten Wikikirjaston tuntemus ja niiden monipuolinen hyödyntäminen opetuskäytössä hävittää osan opetuksen digitalisaatioon liittyvistä tekijänoikeudellisista haasteista. Avoimet opetusmateriaalit ovat hyödynnettävissä opetuksen lisäksi myös digitaalisessa liiketoiminnassa. Oppimateriaalikokonaisuuksien laatu paranee, kun kaupallisten kustantajien on tuotettava aidosti lisäarvoa avoimen perusmateriaalin päälle.

ToteutusMuokkaa

Perusopetuksen osastoa on tehtävä kouluissa ja opettajien keskuudessa laajemmin tunnetuksi. Tarvitaan monikanavaista viestintää, jotta koko perusopetuksen kenttä saa maksuttomat materiaalit käyttöönsä ja sisällöntuotanto lähtee lentoon. Yksi tapa tavoittaa opettajat ja oppilaat on jalkautuminen kouluihin. Hanke vierailee kokeilukulttuurin hengessä eräissä pääkaupunkiseudun kouluissa tavoitteenaan lisätä tietoisuutta avoimen lisenssin opetusmateriaaleista. Vierailut sisältävät myös käytännön Wikikirjasto-koulutusosion. Perusopetuksen osastolle on ennen vierailuita luotava oppiainerakenteet ja tuotettava esimerkki täysin valmiiksi toteutetusta, oppikirjan korvaavasta oppisisällöstä ml. linkitykset opetusuunnitelmaan. Tätä varten hanke organisoi eri puolilla maata sarjan sisällöntuotannon Editathon-muokkaustapahtumia. Hankkeen lopuksi yksityisille toimijoille viestitään, miten he hyötyvät avoimesti kehitetystä perusmateriaalista ja voivat tuottaa sitä täydentämään, tukemaan ja rikastamaan kaupallista materiaalia.

Projektissa ovat mukanaMuokkaa