Viisi luvun 4 avainideaa muokkaa


  1. Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta, mutta ennakoivat tutkimusmenetelmät voivat auttaa meitä arvioimaan sitä, millainen se voi olla ja miten se tulee tapahtumaan.

  2. Se, että olemme tietoisempia trendeistä, voi auttaa meitä voittamaan kiihtyvän muutoksen J-käyrän.

  3. Tulevaisuuspyörä on perustekniikka tai -harjoitus, jolla voidaan visualisoida tulevia tapahtumia tai kehityssuuntia. Sitä voidaan käyttää yksin tai ryhmissä.

  4. Delfoi-metodi mahdollistaa inklusiivisemman ja osallistavamman lähestymistavan määritellä tulevaisuutta ja toimia, jotka voidaan toteuttaa tällä hetkellä.

  5. Normatiiviset menetelmät voivat auttaa meitä tunnistamaan ja rakentamaan teitä ja relevantteja mahdollisuuksia ihmisiä varten, jotka tulevaisuudessa tulevat hyötymään niistä toimista, jotka on toteutettu nykyhetkessä.


Välineitä ja menetelmiä koulutuksen tulevaisuuden tutkimiseen muokkaa

John W. Moravec