Viisi luvun 2 avainideaa muokkaa


  1. Maailmanpankin ja OECD:n tekemät tutkimukset Skandinavian maissa todistavat poikittaisten strategioiden käytöstä kuten: teknologioiden näkymättömäksi tekemisestä, digitaalisen osaamisen kehittämisestä, paikallisesta kansalliseen koulutuspolitiikasta (bottom-up), 360° oppimisesta ja systemaattisesta innovoinnista.

  2. Teknologioiden käyttö kotona avaa uusia mahdollisuuksia itseopiskeluun, tutkimiseen ja kokeiluun. Tämä johtaa meidät miettimään uudelleen formaalin ja informaalin koulutuksen rajoja.

  3. On välttämätöntä vahvistaa koulu- ja työmaailman välistä suhdetta, jotta voitaisiin suunnitella yhteisiä strategioita "lahjakkuustalouden" haasteisiin, joissa monitaitoisesta työvoimasta tulee tärkeä strateginen pääoma tiedon aikakaudella.

  4. Näkymätön oppiminen on erityisen hyvin läsnä hankittaessa ja siirrettäessä pehmeisiin taitoihin (sosiaalisiin taitoihin) liittyvää hiljaista tietoa ja ns. "21. vuosisadan taitoja".

  5. Ajan tasalla oleva koulutus vaatii opettajia ja opiskelijoita kehittämään erityisiä tiedon agenttien taitoja, jotka kykenevät hallitsemaan, luomaan, kääntämään ja viemään tietolähteitä eri muodoissa, eri kohderyhmiä ja yhteyksiä varten.


Globaalien teknologioiden ja taitojen näkymätön käyttäminen muokkaa

Cristóbal Cobo