Viisi luvun 1 avainideaa muokkaa


  1. Nopea sosiaalinen ja teknologinen muutos vaatii meitä valmistautumaan tulevaisuuteen, josta emme ole edes vielä uneksineet.

  2. 1.0 yhteiskunnan koulut eivät voi opettaa 3.0 yhteiskunnan opiskelijoita. Meidän täytyy sopeuttaa koulutusjärjestelmät vastaamaan nykyaikaisen yhteiskunnan tarpeisiin ja tulevaisuutta varten.

  3. Meidän täytyy korostaa sitä, miten opitaan, eikä sitä, mitä opitaan. Näkymättömän oppimisen paradigmassa ulkoa ja "ennalta ehkäisevä" oppiminen korvataan sellaisella oppimisella, joka on merkittävää kaikille niille, jotka osallistuvat oppimiskokemukseen.

  4. Näkymätön oppiminen käyttää teknologiaa käytännön työkaluna, jolla on selkeä käyttötarkoitus, ja jolla pyritään parantamaan inhimillistä kokemusta. Sitä ei käytetä toistamaan samoja vanhoja asioita.

  5. Koulutuksen on aloitettava vallankumous. Pidämme koulutuksen uudistamisesta puhumisesta, mutta historia osoittaa, että uudistusta on ollut vain hyvin vähän. Meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin, jotta voisimme saavuttaa innovatiivisia tulevaisuuden näkymiä koulutuksessa.


1.0 yhteiskunnasta 3.0 yhteiskuntaan muokkaa

John W. Moravec