Knowmad muokkaa

 
Afghan Nomads from the early 20th century

 1. Knowmad ei ole rajoittunut johonkin tiettyyn ikään.
 2. Knowmad on luova, innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut.
 3. Hän käyttää ja tuottaa tietoa eri yhteyksissä. Hän ei ole vain tiedon kuluttaja vaan myös tuottaja (myös kollektiivisesti).
 4. Knowmad on kekseliäs, intuitiivinen ja kykenevä tuottamaan ideoita.
 5. Hän pystyy luomaan sosiaalisesti rakennettua ymmärrystä.
 6. Knowmad ei vain etsi pääsyä tiedon lähteille, vaan myös yrittää käyttää sitä avoimesti ja vapaasti (vapaat ja avoimet oppimisen resurssit).
 7. Knowmad on verkostojen luoja, joka on aina yhdistämässä ihmisiä, ideoita, järjestöjä, jne...
 8. Hän tuntee ja hänellä on kyky käyttää työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.
 9. Knowmad on digitaalisesti lukutaitoinen. Hän ymmärtää miten ja miksi digitaaliset teknologiat toimivat.
 10. Knowmad on kykenevä ratkaisemaan tuntemattomia ongelmia eri konteksteissa.
 11. Knowmad osaa jakaa tietoa ja tietämystä (ilman maantieteellisiä rajoja).
 12. Hän on mukautuvainen eri yhteyksiin ja ympäristöihin.
 13. Hän on tietoinen vapaan tiedonsaannin arvosta.
 14. Hän on tarkka tiedon yhteyksien ja sovellettavuuden suhteen.
 15. Knowmad on kykenevä poisoppimaan nopeasti sekä yhdistämään uusia ideoita.
 16. Knowmad on kykenevä luomaan horisontaaleja osaamisverkostoja.
 17. Hänelle on tyypillistä jatkuva ja koko elämän kestävä oppiminen (sekä formaali että informaali).
 18. Knowmad tekee jatkuvasti kokeita TVT:llä (yhteistoiminnallisesti).
 19. Knowmad ei pelkää epäonnistumista.

Yhteiskunnan muutos 1.0:sta 3.0:aan muokkaa

Moravecin ja Cobon Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la educación -kirjassa on yhteiskunnan muutosta symboloitu vastaavilla termeillä kuin World Wide Webin kehittymistä (web 1.0, web 2.0 ja web 3.0). Yhteiskunta 1.0 heijastaa niitä normeja ja käytäntöjä, jotka vallitsivat siirryttäessä esiteollisesta yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan, aikaan ennen 21. vuosisataa. Yhteiskunta 2.0 edustaa vuorostaan niitä valtavia sosiaalisia muutoksia, joita on tapahtumassa nyky-yhteiskunnassa ja jotka ovat peräisin teknlogisista muutoksista. Yhteiskunta 3.0 viittaa lähitulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa on odotettavissa suuria muutoksia kiihtyvän teknologisen muutoksen ansiosta.

Jatkuva globalisaatio mahdollistaa tiedon jakamisen horisontaalisesti aloilla, jotka ovat tähän asti olleet eristyksissä. Syntyy heterarkkisia suhteita ja mahdollisuuksia soveltaa tietoa innovatiivisissa yhteyksissä. Oppimisympäristöissa tämä tarkoittaa sitä, että meistä kaikista tulee yhdessäopiskelijoita ja myös yhdessäopettajia. Tämä on seurausta kollektiivisesta tiedon rakentamisesta ja uuden tiedon soveltamisesta. Sosiaalinen media antaa monenlaisia välineitä tämän kehityksen tarpeisiin. Wiki-ympäristöt, verkkoyhteisöt ja jopa keskustelupalstat voisivat olla esimerkkejä tästä kehityksestä.

Tulevaisuuden tietotyöläinen eli knowmad muokkaa

Termillä "knowmad" Cobo ja Moravec tarkoittavat nomadeja tieto- ja innovaatiotyöläisiä. Knowmad on innovatiivinen, kekseliäs ja luova. Hän pystyy työskentelmään käytännöllisesti katsoen kenen kanssa tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. Knowmadiä arvostetaan henkilökohtaisen osaamisensa perusteella, joka antaa hänelle kilpailuedun suhteessa muihin työntekijöihin.

Teollisen yhteiskunnan muutos on antamassa tilaa intensiiviselle tieto- ja innovaatiotyölle. Työelämä ja -kuttuuri ovat muutoksen kourissa ja yhteiskunnan tulee etsiä ratkaisuja tämän hetken ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Knowmadeillä on määritelmän mukaisesti kyky uudelleen muotoilla ja kontekstualisoida työnsä koska tahansa. Tämä sopeutuvaisuus ja lisääntynyt liikkuvuus ovat luomassa uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja murrostilanteessa.