LeMill-sivulta löytyy keskustelua ja sisältöä asiaan liittyen

 • Tämän idean takana on Brent Cameron
 • Itsen muotoilussa lähdetään oppijasta itsestään, hänen oman sisäisen muotoilunsa löytämisestä
 • Oppijat itse ovat oman oppimisensa auktoritettejä
 • Oppiminen tapahtuu oppijan omaan tahtiin eikä ikävuosittain jaetuissa luokkahuoneissa
 • Lähtökohtana oppimisen tarvelähtöisyys (oppiminen lähtee sisäisestä tarpeesta), autonomia & oppimisen omistajuus sekä sisäinen motivaatio
 • Oppijat määrittelemään ongelmia ja haasteita, joita itse ratkaistaan
 • Pelillisyys menetelmänä: tarinallisuus, draamallisuus yms.
 • Omien vahvuuksien löytäminen (opettamisen/oppimisen eriyttämisen mahdollisuudet teknologia-avusteisestikin)
 • Miellekartat omasta osaamisesta (--> itsesäätelytaidot, esmi. nautinnon lykkääminen, palkinnot)
 • Arviointi tukemaan itsen muotoiluun
 • Medialukutaito itsen muotoilussa

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen