Ajatteleva artefakti

Ajatteleva artefakti on tutkimushanke, jonka tarkoitus on koota ja organisoida kaikki tietämys mitä tällä hetkellä on olemassa vahvan teköälyn kehittämismahdollisuuksista. Huolimatta siitä suunnattomasta sirpaletiedon määrästä, jota aivotutkimuksessa on tuotettu, mitään toimivaa viitekehystä sille, miten aivot ajattelevat ja miten tietoisuus syntyy ei vielä ole olemassa. Myöskään tekoälytutkimuksessa ei näyttävistä kapean tekoälyn sovelluksista huolimatta ole edetty lähellekkään yleisen tekoälyn toteutusta.

Tämän tutkimushankkeen onkin väistämättä aloitettava tutkimus filosofisista lähtökohdista. Koska ajatteleva artefakti on mahdollista luoda vain tämän maailman aineksista, rajautuu kaikki henkimaailman olemassaolon pohdinnat automaattisesti hankkeen ulkopuolelle. Hankkeessa ei myöskään kerrata miten erilaiset aatevirtaukset ovat historiallisesti kehittyneet, vaan keskitytään siihen mitä asiasta tällä hetkellä ajatellaan.

Työskentelymuotona on artikkelien kirjottaminen ja niiden pohjalta käyty keskustelu. Tarkennetaan tämän sisältösivun keskustelusivulla minälaiseksi hanke täsmällisemmmin muotoillaan. Aluksi voisimme menetellä niin, että projektin osanottajat aloittavat omien artikkeliensa luonnostelun käyttäjäsivujensa alasivuina.

Kun tekstiä, lähteitä ja ajatuksia on kertynyt kirjoittajan mielestä sopivasti, voi hän avata sen sisällöstä kensuttelun linkittämällä luonnoksen keskustelulistalle. Tässäkin vaiheessa kirjoittaja itse tekee mahdolliset muutokset sisältösivulle muiden keskustelusivulle tekemät kommentit harkintansa mukaan huomioiden.

Kun kirjoittaja saa mielestään oman näkemyksensä esiin riittävän hyvin, hän siirtää artikkelin käyttäjäsivultaan yleisen muokkauksen alaiseksi ja linkittää sen artikkeliluetteloon. Tämänkin jäkleen kaikista muutoksista artikkeliin käydään ensin keskustelu artikkelin keskustelusivulla, jonka lopputulemana joko korjataan tekstiä tai lisätään huomautuksia kritiikkiosaan.

Kun vähintään n kpl osallistujista hyväksyy artikkelin sisälön siirretään se vertaisarvioitujen artikkelien listalle.

Näistä lähtökohdista käsin tässä tutkimushankkeessa tehdään väistamättä myös uutta tutkimusta, mikä on myös (muista wikimedian hankkeista poiketen) Wikiopiston toimintaperiaatteiden mukaan hyväksyttyä ja jopa toivottavaa.

Aloitetaan homma nyt näillä nuoteilla ja muutetaan käytäntöjä tarpeen mukaan kokemuksen karttuessa. Sitten vain joukolla kirjoittamaan artikkeleita!

Tutkimushankkeen osallistujatMuokkaa

ArtilleiluonnoksetMuokkaa

Tähän tulee linkit käytäjäsivujen alasivuilla oleviin artikkeliluonnoksiin

Kritikkivaiheessa olevat artikkelitMuokkaa

Tähän tulee linkit normaalisivuksi siirretyihin artikkeleihin.

Vertaisarvioidut artikkelitMuokkaa

Tänne tulee linkit vertaisarvioituihin artikkeleihin.