Ajatteleva artefakti

Ajatteleva artefakti on tutkimushanke, jonka tarkoitus on koota ja organisoida kaikki tietämys mitä tällä hetkellä on olemassa vahvan teköälyn kehittämismahdollisuuksista. Huolimatta siitä suunnattomasta sirpaletiedon määrästä, jota aivotutkimuksessa on tuotettu, mitään toimivaa viitekehystä sille, miten aivot ajattelevat ja miten tietoisuus syntyy ei vielä ole olemassa. Myöskään tekoälytutkimuksessa ei näyttävistä kapean tekoälyn sovelluksista huolimatta ole edetty lähellekkään yleisen tekoälyn toteutusta.

Tämän tutkimushankkeen onkin väistämättä aloitettava tutkimus filosofisista lähtökohdista. Koska ajatteleva artefakti on mahdollista luoda vain tämän maailman aineksista, rajautuu kaikki henkimaailman olemassaolon pohdinnat automaattisesti hankkeen ulkopuolelle. Hankkeessa ei myöskään kerrata miten erilaiset aatevirtaukset ovat historiallisesti kehittyneet, vaan keskitytään siihen mitä asiasta tällä hetkellä ajatellaan.

Työskentelymuotona on artikkelien kirjottaminen ja niiden pohjalta käyty keskustelu. Tarkennetaan tämän sisältösivun keskustelusivulla minälaiseksi hanke täsmällisemmmin muotoillaan. Aluksi voisimme menetellä niin, että projektin osanottajat aloittavat omien artikkeliensa luonnostelun käyttäjäsivujensa alasivuina.

Kun tekstiä, lähteitä ja ajatuksia on kertynyt kirjoittajan mielestä sopivasti, voi hän avata sen sisällöstä keskustelun linkittämällä luonnoksen keskustelulistalle. Tässäkin vaiheessa kirjoittaja itse tekee mahdolliset muutokset sisältösivulle muiden keskustelusivulle tekemät kommentit harkintansa mukaan huomioiden.

Kun kirjoittaja saa mielestään oman näkemyksensä esiin riittävän hyvin, hän siirtää artikkelin käyttäjäsivultaan yleisen muokkauksen alaiseksi ja linkittää sen artikkeliluetteloon. Tämänkin jäkleen kaikista muutoksista artikkeliin käydään ensin keskustelu artikkelin keskustelusivulla, jonka lopputulemana joko korjataan tekstiä tai lisätään huomautuksia kritiikkiosaan.

Kun vähintään n kpl osallistujista hyväksyy artikkelin sisälön siirretään se vertaisarvioitujen artikkelien listalle. Näistä lähtökohdista käsin tässä hankkeessa tehdään väistamättä myös uutta tutkimusta, mikä on myös (muista wikimedian hankkeista poiketen) Wikiopiston toimintaperiaatteiden mukaan hyväksyttyä ja jopa toivottavaa. Aloitetaan homma nyt näillä nuoteilla ja muutetaan käytäntöjä tarpeen mukaan kokemuksen karttuessa. Sitten vain joukolla kirjoittamaan artikkeleita!

Tutkimushankkeen osallistujat muokkaa

Voit liittyä projektiin mukaan lisäämällä alla olevaan listaan oman allekirjoituksesi.

Artilleiluonnokset muokkaa

Tähän tulee linkit käytäjäsivujen alasivuilla oleviin artikkeliluonnoksiin

Kritikkivaiheessa olevat artikkelit muokkaa

Tähän tulee linkit normaalisivuksi siirretyihin artikkeleihin.

Vertaisarvioidut artikkelit muokkaa

Tänne tulee linkit vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Artikkelien lähdeviitteet muokkaa

Tieteellisiltä artikkeleilta edellytetään täsmällistä terminologian käyttöä. Tieteen termipankki on hyvä asiantuntijoiden ylläpitämä verkkoviitteiden lähde, jota voidaan käyttää tämän hankkeen artikkelien lähdeviitteinä. Sen sijaan Wikiperian artikkeleita, vaikka ne pyritään kirjoitettamaan tieteellisesti hyväksyttyihin lähteisiin viittaamalla, ei itseään ei voi käyttää artikkelien lähteenä, mutta näiden alkuperäislähteet ovat tietenkin viittauskelpoisa.

Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Kaikki halukkaat tieteenalat voivat aloittaa termityön. Valitettavasti Tekoälytutkimuksella ei vielä ole omaa asiantuntijaryhmää. Toivottavasti myös sellainenkin pian syntyy. Kuitenkin tekoälytutkimukseen liittyvää terminologiaa löytyy jo runsaasti termipankin muiden tieteenalojen termistöstä.

Tieteen termipankkia, termityötä ja monitieteistä käsiteanalyysia koskevia itseopiskeltavia verkkoaineistoja ja kursseja on esimerkiksi Helsingin yliopiston mooc-alustalla, joiden aineistoja on mahdollista selata joko vierailijana (Log in as guest) tai kirjautumalla sisään korkeakoulujen Haka-tunnuksilla tai mooc-alustalle luodulla tunnuksella.

Ajatteleva artefakti -hanke on ajatushautomo, jossa tämän monitieteisen hankkeen eri alojen opiskelijat, asiantuntijat ja myös itseoppineet kansalaiset voivat harjoitella normit täyttävien tieteellisten artikkelien kirjoittamista, johon väistämättä liittyy myös uutta tutkimusta. Tämä tarkoittaa myös uusien termien määrittelytarvetta. Sitä varten Wikikirjastoon on suunnitteilla Ajattelun avainsanat -termihakemisto, jonka avulla uudet termit liitetään olemassaolevan yhteisen käsitteistön osaksi odottamaan liittämistä yleisiin termihakemistoihin.